Transport

    Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług transportowych samochodami wyładowczymi do 27 ton, samochodami skrzyniowymi do 10 ton, transportem ponadgabarytowym oraz mikrobusami.

 

Wykonywane usługi samochodami samowyłądowczymi do 27 ton:

- transport materiałów sypkich ( miał, piasek, żwir, ziemi )

- transport odpadów rozbiórkowych

- transport części górniczych 

 

Wykonywane usługi samochodami skrzyniowymi:

- transport ładunków na indywidualne zlecenie klienta

 

Wykonywane usługi transportem ponadgabarytowym:

- transport maszyn budowlanych

- transport maszyn rolnicznych 

- transport samochodów 

- transport kontenerów 

- transport płyt drogowych

- transport konstrukcji stalowych i drwnianych

 

Wykonywane usługi mikrobusami:

- transport osób 

- obsługa imprez okolicznościowych

P.U.P. "BTJ" Spółka z o.o.

ul. Brzechwy 13

41-941 Piekary Śląskie

 

NIP: 653-00-00-063

REGON: 270238956

KRS 0000108474

Kapitał zakładowy: 80.000 PLN

 

Tel. 32 630-78-91 / 630-78-92

Email: sekretariat@btj24.pl