Spycharki

Dyponujemy następującym sprzętem:

 

- Spycharka gąsienicowa o mocy do 170KM i poj. lemiesza do 5,7m3

Dysponujemy ilością 7 sztuk.

- Spycharka gąsienicowa o mocy do 230KM i poj. lemiesza do 8,5m3

Dysponujemy ilością 2 sztuk.

 

P.U.P. "BTJ" Spółka z o.o.

ul. Brzechwy 13

41-941 Piekary Śląskie

 

NIP: 653-00-00-063

REGON: 270238956

KRS 0000108474

Kapitał zakładowy: 80.000 PLN

 

Tel. 32 630-78-91 / 630-78-92

Email: sekretariat@btj24.pl